kiemkracht in de knop

Mijn bijdrage aan de wereld is om mensen weer in contact te brengen met die bron van creativiteit in zichzelf waarmee ze kunnen scheppen. Dit kan ik je niet leren want het is geen vaardigheid. Ik ga je helpen om deze bron weer op te graven zodat we samen kunnen ontdekken wat zich wil ontvouwen. Wanneer je deze kracht wilt ervaren, die prachtige bron van creativiteit die jou helpt om te scheppen, dan kan ik je behulpzaam zijn met mijn kunst.

 

ik maak beelden, een gesprek in de ruimte

.

Je kunt ook een specifieke opdracht geven waarmee ik nieuwe kunst voor je mag maken of je kunt een cursus volgen en zelf op onderzoek gaan.

 

dan maak jij gewoon jouw beeld

 

De ruimte is mijn grootste inspiratiebron. Het onderzoek in ruimte van mijn binnenwereld, de ijle wereld van gedachten en gevoelens in relatie tot de ruimte buiten waar die beelden zichtbaar zijn voor iedereen, is de grootste motor waar mijn werk uit ontstaat. Ik scan onophoudelijk de gebeurtenissen die mijn leven kleuren. Ook de mensen met wie ik leef en werk: door hun vragen en feedback geven ze mij inzichten en prikkelen mij om opnieuw te scheppen, te creëren. Het is als een organisch proces in de natuur, een boom die groeit gewoon daar waar ruimte en licht is. Ik ben als een boom.

.

de-beuk-erin